กินมื้อดึก ส่งผลร้ายทำลายสุขภาพ

กินมื้อดึก ส่งผลร้ายทำลายสุขภาพ
  1. เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
  2. เสี่ยงโรคกรดไหลย้อน
  3. เสี่ยงโรคเบาหวาน
  4. เสี่ยงโรคอ้วน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช