กินปีกไก่ ทำให้เป็นถุงน้ำในรังไข่จริงหรือ?

กินปีกไก่ ทำให้เป็นถุงน้ำในรังไข่จริงหรือ?

ตอบ : ไม่จริง ยังไม่มีการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ที่พบว่าการกินปีกไก่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดถุงน้ำในรังไข่โดยตรง อีกทั้งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในยุคปัจจุบันไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตเช่นในอดีต

โรคถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์ในรังไข่ คือ การเกิดถุงน้ำขนาดเล็กในรังไข่หรือมีการแบ่งเซลล์ผิดปกติในรังไข่โรคถุงน้ำในรังไข่มีหลายชนิด

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดถุงน้ำในรังไข่

  • การทำงานที่ผิดปกติของรังไข่เอง
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • การกินอาหารเสริมที่มีฮอร์โมนเพศหญิงในกลุ่มสตรีวัยทอง

การกินไก่ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคถุงน้ำในรังไข่แต่ก็ควรกินแต่ในปริมาณที่พอเหมาะ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ