การใส่หน้ากากผ้าในเด็ก

การใส่หน้ากากผ้าในเด็ก
 • เด็กเล็กกว่า 2 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ ถ้าจำเป็นต้องไปในที่ชุมชน หากอยู่ในรถเข็น หรือในท่าอุ้มควรใช้ผ้าคลุม ระมัดระวังการปิดจมูกเด็ก ซึ่งอาจทำให้หายใจไม่สะดวก
 • เด็กโตอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ควรใส่หน้ากากผ้าเวลาออกไปในที่ชุมชนหรือไปโรงเรียน
 • สอนให้เด็กใส่หน้ากากผ้าได้อย่างถูกต้อง ไม่จับต้องเวลาใส่
 • สอนให้เด็กรู้วิธีการถอดหน้ากาก และสามารถถอดหน้ากากเองได้
 • สอนเรื่องการล้างมือก่อนจับหรือถอดหน้ากาก
 • หน้ากากจะต้องมีขนาดพอดี ใส่แล้วสบาย สายคาดที่หูตึงพอดี หายใจได้ไม่ลำบาก
 • ควรฝึกให้เด็กใส่จนคุ้นเคย เพราะถ้าเด็กใส่แล้วรำคาญ ใช้มือจับหน้ากากบ่อย ๆ อาจไม่เกิดประโยชน์
 • การใส่หน้ากากที่รัดเกินไป อาจทำให้เด็กหายใจลำบาก เป็นอันตรายกับเด็กได้ โดยเฉพาะเวลาออกกำลังกาย
 • หน้ากากผ้า ควรหมั่นทำความสะอาดด้วยการชัก และเปลี่ยนทุกวัน
 • ในเด็กถ้าสามารถกำหนดระยะห่างได้ก็ควรกำหนดระยะห่าง แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนคนแออัดก็ควรใช้หน้ากากตลอดเวลา โดยเด็กควรช่วยเหลือตัวเองได้ ถอดหน้ากากเป็น
 • ผู้ปกครองหรือครู ควรดูแลและสอนวิธีใส่และถอดหน้ากาก รวมถึงสังเกตความผิดปกติของเด็กเสมอ

การใช้หน้กากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในเด็ก สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ควบคู่กับการล้างมือ และดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กประกอบกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ