การใช้หน้ากากอนามัยกับผิวหนัง

การใช้หน้ากากอนามัยกับผิวหนัง

คำแนะนำ

  • ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิงที่บางเบา ลดการใช้เครื่องสำอาง เพื่อลดโอกาสการเกิดสิว
  • ล้างหน้าอย่างถูกวิธี ไม่ควรล้างหน้านานเกินไป
  • ควรถอดหน้ากากอนามัย เพื่อให้ผิวหน้าได้พักบ้าง แต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย เพื่อลดความเสี่ยง
  • เลือกวัสดุผ้าชนิดที่ไม่หยาบ อ่อนโยนต่อผิวหน้า มาทำหน้ากากอนามัย เพื่อลดอาการระคายเคือง
  • หน้ากากผ้าควรชักด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกเป็นประจำทุกวัน และผึ่งแดดให้แห้งสนิท

การใช้หน้กากอนามัยมีวัตถุประสงค์พื่อป้องกันไรค เรื่องสิวจัดเป็นเรื่องรองการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเหตุผลหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ศาสตราภิชาน รศ.นพ.นภดล นพคุณ