การเลี้ยงดูแบบใดเสี่ยงลูกเป็น “ฮ่องเต้ซินโดรม”

การเลี้ยงดูแบบใดเสี่ยงลูกเป็น “ฮ่องเต้ซินโดรม”

กลุ่มเสี่ยง

เด็กที่ถูกเลี้ยงโดยผู้ปกครองที่ตอบสนองความต้องการของด็กตลอดเวลา เพราะเข้าใจว่า “การตอบสนองเร็ว คือ ความสุขของลูก” ผู้ปกครองที่ไม่เคยให้เด็กได้พบกับความผิดหวังใดเลยผู้ปกครองที่ไม่คยทำโทษ แม้ว่าเด็กจะทำผิดหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ผลระยะยาว

  • เด็กไม่ได้เรียนรู้ว่าต้องอยู่ในกติกาและข้อจำกัดใด ๆ สนใจแต่ความต้องการของตนเอง
  • เด็กเติบโตขึ้นโดยไม่มีความเข้าใจเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ
  • เด็กเห็นตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมต้องได้สิ่งที่ต้องการตลอดเวลา
  • เด็กขาดความเคารพในตัวผู้อื่นที่คิดเห็นไม่ตรงกับตนเอง
  • เมื่อรู้สึกผิดหวังจะมีอาการเครียด โกรธ โมโหหรืออาจแสดงปฏิกิริยารุนแรงที่อาจรุกล้ำสิทธิของผู้อื่น เพราะไม่คุ้นเคยกับการยอมรับความต้องการของผู้อื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ