การออกกำลังกายเพื่อชะลอข้อเข่าเสื่อม

การออกกำลังกายเพื่อชะลอข้อเข่าเสื่อม

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น สามารถสังเกตได้จากอาการเจ็บปวดและมีเสียงภายในข้อเข่า อาการเหล่านี้จะมีเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนไม่สามารถงอหรือเหยียดเขาได้เต็มที่ จึงควรบริหารร่างกายเพื่อชะลอข้อเข่าเสื่อม

ผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งจือกกิ้ง การเต้นแอโรบิกหรือการเดินเร็ว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่า

สำหรับวัยกลางคนขึ้นไป หรือผู้ที่มีอาการของข้อเข่าเสื่อมแล้ว

ควรออกกำลังกายที่ไม่เน้นการลงน้ำหนักที่ข้อเข่า หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอเข่ามาก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเข่าต้องรับภาระมากเกินไป การออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น การว่ายน้ำ การปั่นจักรยานอยู่กับที่ การรำมวยจีน เป็นต้น รวมถึงควรใส่ใจออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาเป็นพิเศษด้วย

หากพบว่าเข้าข่ายมีอาการข้อเขาเสื่อม ควรเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรักษา เพราะหากเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมได้ดียิ่งกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
ที่มา : ผศ. ดร. นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
ฝ่ายออร์โธปีดิกส์