การล้มในผู้สูงอายุ ป้องกันได้อย่างไร

การล้มในผู้สูงอายุ ป้องกันได้อย่างไร
  1. การหกล้มเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งทางร่างกาย และสภาพแวดล้อมจึงควรแก้ที่สาเหตุ และป้องกันไม่ให้หกล้ม
  2. หากมีโรคประจำตัวใด ๆ ควรควบคุมให้อยู่ในภาวะปกติหลังรับประทานยาบางชนิด ให้ระวังอาการหน้ามืด หรือ อาการง่วง มึนงง
  3. ปรับปรุงที่พักอาศัยให้ปลอดภัย โดยเฉพาะห้องน้ำและบันไดต้องมีราวจับ และมีแสงสว่างเพียงพอ
  4. ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง โดยเฉพาะที่ขาทั้งสองข้าง เช่น รำมวยจีน เดินเร็ว ว่ายน้ำ
  5. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ รู้จักผ่อนคลายความเครียด
  6. เพิ่มความระมัดระวังในการเดิน สวมแว่นตาใช้เครื่องช่วยเดิน ใส่รองเท้าที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช