การละเมอกลางดึก ปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

การละเมอกลางดึก ปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน

โรคทางระบบประสาท ที่ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ช้าลง มีอาการสั่น เกร็ง และเดินลำบาก

การละเมอกลางดึก

เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เป็นโรคพาร์กินสันมากถึง 3-5 เท่า
แม้ว่าโรคพาร์กินสันจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และเคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่มา : ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทศิริ

Pin It on Pinterest