การรับมือความเครียดของผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

การรับมือความเครียดของผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนอาจเกิดความรู้สึกกลัว รังเกียจผู้ป่วย หรือเครียดต่อปัญหาอื่น ๆ จนอาจกลายเป็นโรคเครียดสะสมได้

อาการความเครียดในผู้สูงวัย

 • หงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้
 • ขาดสมาธิ ผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลา
 • การตัดสินใจแย่ลงแม้กระทั่งเรื่องทั่วไป
 • เกิดความกลัวและกังวล เกี่ยวกับสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง
 • การรับประทานอาหาร และการนอนหลับผิดปกติ
 • ความสนใจในสิ่งรอบตัวน้อยลง
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ก็อาจทำให้อาการแย่ลง

คำแนะนำ

 1. ไม่ควรตีตราแสดงความรังเกียจผู้ป่วย เนื่องจากจะทำให้ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลและสถานการณ์แย่ลง
 2. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันตนเองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 3. ลดความเครียดด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความปลอดภัย เช่น ทำอาหาร ออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก เป็นต้น
 4. ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ควรเอาใจใส่และรับฟังความเครียดเป็นพิเศษ
 5. ควรเสพข่าวอย่างมีสติ ไม่เครียดจนเกินไป และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.ฎชงค์ เหล่าธุจิสวัสดิ์