การป้องกันการแพ้น้ำตาลแลคโตส

การป้องกันการแพ้น้ำตาลแลคโตส
  1. หลีกเลี่ยงการดื่มนมขณะท้องว่าง หากดื่มนมพร้อมอาหารจะสามารถทานปริมาณแลคโตสได้มากขึ้น และหากดื่มครั้งละน้อย ๆ กระจายไปหลาย ๆ เวลาจะสามารถดื่มนมได้ปริมาณรวมมากขึ้น
  2. งดหรือลดดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายรับได้ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน
  3. หากรับประทานอาหารนอกบ้านควรสอบถามทางร้านทุกครั้ง
  4. ใช้นมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตส (lactose free milk) หรือใช้น้ำนมที่สกัดจากพืช เช่น นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ นมมะพร้าว
  5. ใช้เอนไชม์แลคโตสสังเคราะห์โดยต้องทานพร้อมกับเมื่อ ดื่มนมคำแรก ข้อดีคือ ทำให้สามารถดื่มนมได้ตามปกติ แต่ข้อเสียคือ เอนไชม์มีราคาแพง และยังไม่มีจำหน่าย ทั่วไปในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ณิชา สมหล่อ