การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บ

แผลไฟใหม้

 1. แผลไฟใหม้น้ำร้อนลวก
 • ถอดเสื้อผ้าออกจากตัวผู้ป่วย หากไหม้ติดกับผิวหนังควรใช้กรรไกรตัด
 • ใช้น้ำสะอาดล้างแผล เพื่อทำความสะอาด
 • ห้ามใช้โลชัน ยาสีฟัน หรือยาปฏิชีวนะทาบนแผลไฟไหม้
 • ทายาและปิดแผลด้วยผ้าสะอาด หากเป็นตุ่มน้ำใส ให้ปิดแผลหลวม ๆ
 • หากสงสัยว่าแผลใหม้ลึกถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ไม่ควรให้แผลโดนน้ำ ปิดบาดแผลของผู้บาดเจ็บด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซ และพบแพทย์โดยเร็ว

2. แผลใหม้จากสารเคมี

 • ใช้น้ำสะอาดชำระล้าง โดยให้น้ำไหลผ่านบาดแผลนั้น เพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี ห้ามใช้การแก้พิษโดยสารเคมี และรีบไปพบแพทย์

บาดแผลฉีกขาด

 • บาดแผลฉีกขาดทั่วไป
  ใช้น้ำสะอาดล้างแผล และใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซปิดปากแผลเพื่อห้ามเลือด
 • แผลจากวัตถุหักคาแผล
  ห้ามดึงวัตถุที่หักคาออกจากบาดแผล ยึดวัตถุที่หักคาให้อยู่นิ่งก่อนนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
 • แผลอวัยวะถูกตัดขาด
  ห้ามแช่อวัยวะที่ถูกตัดขาดลงไปในน้ำแข็งโดยตรงเด็ดขาด ควรเก็บอวัยวะที่ขาดใส่ถุงพลาสติกสะอาด รัดปากถุงให้แน่นแล้วนำถุงไปแช่ในภาชนะที่มีน้ำผสมน้ำแข็ง รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล