การปฏิบัติตัวเมื่อจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลในช่วงโควิด-19

การปฏิบัติตัวเมื่อจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลในช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งปรับการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความหนาแน่น และป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ควรมีมาตรการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้สำหรับล้างมือบ่อย ๆ
  3. ลดการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ให้มากที่สุดหรือหากจำเป็นต้องสัมผัสรีบล้างมือให้สะอาดทันที
  4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
  5. คัดกรองความเสี่ยงยังจุดวัดอุณหภูมิร่างกายหรือจุดคัดกรองอาการผู้ป่วย หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ต้องแจ้งประวัติตามจริง และแยกไปจุดที่จัดไว้เฉพาะให้ห่างจากผู้ป่วยโรคอื่น ๆ
  6. ห้ามสัมผัสใบหน้า ขยี้ตาแคะจมูก จับปาก หรือหยิบจับอาหารเข้าปากหากยังไม่ได้ล้างมือให้สะอาด
  7. เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที เพื่อป้องกันการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยที่มีความจำป็นต้องรับยา ฉีดวัคซีน หรือฉีดยาตามกำหนด แนะนำให้เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ หรือแพทย์อาจให้การรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Chula Care App

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์