การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัย

  1. ถอดหน้ากากอนามัย โดยจับที่สายคล้องหู ไม่สัมผัสบริเวณด้านในและด้านนอกของหน้ากากอนามัย
  2. พับ หรือม้วนหน้ากากอนามัย เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน
  3. ใช้สายรัดพันรอบหน้ากากอนามัย
  4. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่น
  5. เขียนบนถุงพลาสติกว่า ขยะติดเชื้อ โดยเขียนให้เห็นชัดเจน
  6. ทิ้งถุงพลาสติกที่บรรจุหน้ากากอนามัยใช้แล้วลงในถังขยะที่แยกไว้สำหรับขยะติดเชื้อ
  7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสถังขยะ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์