การตรวจเต้านม ด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI)

การตรวจเต้านม ด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI)

เครื่องเอ็มอาร์ไอ หรือ Breast MR เป็นเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ว่า MR ช่วยวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ดี

 • ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมสูง
  • ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีญาติสายตรงเป็นมะร็งต้านม หรือมะเร็งรังไข่ ผู้ป่วยที่เคยได้รับการฉายรังสีเมื่ออายุน้อย ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตัดชั้นเนื้อ และเป็นเนื้องอกชนิดที่พบการเจริญเติบโตของเซลล์ท่อน้ำนมเจริญตัวผิดปกติ (atypical ductal hyperplasic) เป็นต้น
 • ผู้หญิงที่เคยตรวจพบว่าตน หรือญาติสายตรงมีพันธุกรรมด้านมะเร็งผิดปกติ
  • ได้แก่ ยีน BRCA ที่ผิดปกติ เป็นต้น
 • ผู้หญิงที่มีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
  • แต่เมื่อตรวจแมมโมแกรมแล้วยังไม่สามารถพบจุดผิดปกติ หรือผ่าตัดพบมะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ แต่ไม่พบก้อนมะเร็งต้นเหตุที่เต้านม
 • ผู้หญิงที่ทำแมมโมแกรมแล้วแปลผลไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง

ข้อดี

 • ไม่มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อผู้รับการตรวจ
 • ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยใน ผู้ป่วยบางรายที่ทำแมมโมแกรมแล้ว ได้คำตอบไม่ชัดเจน

ข้อจำกัด

 • เครื่องมือนี้มักจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนแพทย์
 • แพทย์ผู้อ่านผลต้องมีประสบการณ์ในการอ่านผล MR เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ
 • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ผู้ที่ต้องการรับการตรวจรักษา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร 02-256-4334

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกุล