การดูแลเพื่อป้องกันลูกชักจากไข้

การดูแลเพื่อป้องกันลูกชักจากไข้
  1. ภาวะซักที่เกิดร่วมกับมีไข้ โดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อในสมองหรือผิดปกติทางเมตาบอลิสม
  2. พบได้ในช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
  3. อาจมีประวัติครอบครัวที่มีการชักเมื่อมีไข้ร่วมด้วย
  4. อาการชักส่วนใหญ่เป็นการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว นาน 1-3 นาที และหยุดซักได้เอง หลังชักมักตื่นรู้ตัวดี

การดูแลเพื่อป้องกันภาวะชักจากไข้

  1. เมื่อลูกมีไข้ ให้เช็ดตัวโดยใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดถูตามตัว โดยเฉพาะ หน้าอก แผ่นหลัง ซอกคอ รักแร้ และข้อพับ
  2. เช็ดตัวอย่างน้อย 15-20 นาท
  3. จากนั้นเช็ดตัวให้แห้ง และใส่เสื้อผ้าตามปกติ
  4. พิจารณาให้ยาลดไข้ร่วมด้วย และควรเช็คด้วยว่าไข้ลดลงหลังเช็ดตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.สาธิดา พูนมากสถิตย์