การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2. รับประทานยาโฟเลทและวิตามินรวมที่ไม่มีธาตุเหล็กสริม เพื่อช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง
  3. ควรรับประทานอาหารโปรตีนสูง โฟเลทสูง เช่น ไข่ นม เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว
  4. ออกกำลังกายป็นประจำ กีฬาที่เหมาะสม คือ ว่ายน้ำ แบดมินตัน ปิงปอง ควรหลีกเลี่ยงที่ฬาที่เสี่ยงการปะทะ เนื่องจากกระดูกผู้ป่วยเปราะบาง หักง่าย
  5. ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2-4 แก้ว เพื่อเสริมสร้งกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
  6. รับวัคซีนได้ตามปกติและควรได้วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนฮิบ วัคซีนไอพีดี
  7. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับ เลือด เครื่องในสัตว์ สาหร่าย
  8. เมื่อมีใช้สูง ซีดมาก ตาเหลือง อ่อนพลีย หรือปัสสาวะสีน้ำล้างเลือด ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทธ์ ชอโสตถิกุล