การดูแลสุขภาพขณะรักษาด้วยการฉายรังสี

การดูแลสุขภาพขณะรักษาด้วยการฉายรังสี
  1. ทานอาหารที่มีประโยชน์ วิตามินสูง โปรตีนสูง ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา นม ไข่ ตับสัตว์ ถั่วต่าง ๆ ผัก ผลไม้
  2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร เพื่อช่วยในการระบายของเสีย และป้องกันกาวะขาดน้ำ
  3. รักษาความสะอาดทั่วไปของร่างกาย เพราะผู้ป่วยอาจจะอ่อนเพลียและภูมิต้านทานต่ำ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย
  4. ควรนอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง หากนอนไม่หลับ ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทราบ
  5. ควรออกกำลังกายตามสภาพของร่างกาย และทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
  6. ควรทำจิตใจให้สบาย หางานอติเรกทำ เช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูทีวี และพูดคุยกับผู้อื่น
  7. สังเกตอการผิดปกติต่าง ๆ เช่น อาการไข้ ปวดศีรษะหรือตามร่างกาย เลือดออกผิดปกติ กลืนลำบาก ท้องผูก หรือท้องเดิน หากมีให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบทันที
  8. ในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดระหว่างการฉายรังสีจะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดสัปดาห์ละครั้ง เพื่อประเมินภาวะสุขภาพขณะรับการฉายรังสี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต