การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในช่วงโควิด-19 ระบาด

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในช่วงโควิด-19 ระบาด

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากติดเชื้อโควิด-19 มักมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป ดังนั้นบุตรหลานหรือผู้ดูแลใกล้ชิดควรปฏิบัติตามคำแนะนำตามหลักการ ไม่นำเชื้อโรคไปสู่ผู้สูงอายุ ดังนี้

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อใกล้ชิดผู้สูงอายุ
 • อยู่บ้าน เพื่อลดการนำเชื้อสู่สมาชิกในบ้าน
 • หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก
  – พกเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งต่าง ๆ
  – ทำความสะอาดมือด้วยการล้างมือเมื่อกลับถึงบ้าน
  – ทำความสะอาดจุดต่าง ๆ ที่เพิ่งสัมผัส เช่น ลูกบิด
  – อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 • เมื่อเข้าพบผู้สูงอายุ ควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือก่อนสัมผัสผู้สูงอายุ
 • เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของผู้สูงอายุไว้อย่างน้อย 3 เดือน
 • เน้นการทำความสะอาดบ้านและของใช้ทุกอย่างของผู้สูงอายุ
 • หากสมาชิกในบ้านหรือผู้ใกล้ชิดเจ็บป่วย ให้แยกตัวจากผู้สูงอายุและผู้อื่น
 • หากผู้สูงอายุมีไข้ หายใจหอบผิดปกติ รีบพาไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม