การดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดช่วงโควิด-19

การดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดช่วงโควิด-19

ผู้ป่วยโรคหอบหอบหืดเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ง่าย ส่งผลให้การดูแลรักษามีความยากลำบากยิ่งขึ้น

วิธีดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหอบหืดในช่วงโควิด-19 ระบาด

  1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1-2 เมตร
  3. สวมหน้ากากอนามัย
  4. ใช้ยาโรคหอบหืดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอาการของโรคกำเริบ ยารักษาโรคหอบหืดโดยเฉพาะยาพ่นที่มีสารสเตียรอยด์ (Inhaled corticosteroid) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-1 9 ที่มากขึ้นแต่อย่างใด จึงยังคงแนะนำให้ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหากผู้ป่วยหยุดยาทันทีอาจจะทำให้อาการหอบหืดกำเริบมากกว่าเดิม
  5. ควรได้รับการดูแลใส่ใจและป้องกันสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ภูมิแพ้ โรคกรดไหลย้อนโรคหยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน รวมถึงภาวะเครียด โกรธ ซึมเศร้า หรือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ เนื่องจากมีส่วนทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้
  6. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือสังคมโดยสร้างภูมิคุ้มกันหมูลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ได้

vข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ธตวัฒน์ ศรีประสาธน์