การดูแลตัวเองของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

การดูแลตัวเองของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
  1. ทานยาสม่ำเสมอ ไม่หยุดยาเอง
  2. ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น คุมความดัน
  3. เบาหวาน หรือไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  4. พบแพทย์ตามนัด
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  6. งดการสูบบุหรี่
  7. รู้จักจัดการความเครียด

ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก หากไม่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร