การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคริดสีดวงทวาร

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคริดสีดวงทวาร
  1. ดูแลเรื่องระบบขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ
  2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าห้องน้ำ เช่น ไม่ใช้สมาร์ทโฟน หรืออ่านหนังสือขณะขับถ่าย
  3. หมั่นสังเกตความผิดปกติจากการขับถ่าย เช่น ถ่ายเป็นเลือด
  4. หากสงสัยว่าตนเองอาจเป็นโรดริดสีดวงทวาร ให้รีบมาพบแพทย์ และรับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อไม่ให้โรครุนแรง จนต้องเข้ารับการผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ