การดูแลตนเองของผู้ป่วยไซนัสอักเสบ

การดูแลตนเองของผู้ป่วยไซนัสอักเสบ
  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้จมูกบวม เช่น สารก่อการระคายเคือง
  • หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ เช่น มีฝุ่น ควัน คนสูบบุหรี่
  • งดแอลกอฮอล์
  • ในรายที่ว่ายน้ำแล้วเกิดอาการแน่นจมูกอยู่เรื่อย ๆ ควรงดเว้น กิจกรรมนี้จนกว่าอาการไซนัสจะดีขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.กรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร