การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในอาหารควรหรือไม่

การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในอาหารควรหรือไม่

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยการรับเชื้อเมื่อสัมผัสกับละอองสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยละอองเหล่านี้สามารถตกลงสู่พื้นผิวต่าง ๆ ทำให้มีเชื้อโรคปนอยู่ในปัจจุบันไม่มีรายงานที่แสดงว่าการติดเชื้อโรคโควิด-19 เกิดจากการรับประทานอาหาร

ควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่อาหารหรือไม่

ไม่ควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงไปในอาหาร แม้ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานใด้ (เอทิลแอลกอฮอล์) เช่น แอลกอฮอล์ประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ฟู้ดเกรด เพราะความเข้มข้นไม่สูงพอที่จะฆ่าเชื้อ และทำให้อาหารเสียรสชาติ

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวหรือล้างมือห้ามฉีดลงไปในอาหาร เพราะมีส่วนประกอบที่ไม่สามารถรับประทานได้ เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ สารให้ความชุ่มชื้น สารกันเสีย และอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย จึงห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด

คำแนะนำจากแพทย์

ไม่ควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงไปในอาหารถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 70 จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นผิวหรือจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ รวมถึงเชื้อโรคโควิด-19 ได้ แต่การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงไปในอาหารที่จะรับประทานยังไม่มีรายงานถึงประโยชน์ในการลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 อีกทั้งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช