การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถวินิจฉัยโรคได้ ตั้งแต่ระยะแรกของโรค

ข้อดีของการตรวจคัดกรอง

  • สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะแรก ๆ
  • ลดอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
  • อาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้หากมีการตรวจพบติ่งเนื้อก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง

กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรอง

  • คนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้น และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่
  • คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้เริ่มตรวจที่อายุของญาติเมื่อตอนเป็นมะเร็ง – 10 ปี เช่น พ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ 45 ปี ลูกควรตรวจ เมื่ออายุ 35 ปี เป็นต้น
  • หากผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ แนะนำให้ทำการตรวจซ้ำทุก ๆ 10 ปี

วิธีการตรวจคัดกรอง

  • การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ หากผลตรวจเป็นบวกจะได้รับการตรวจยืนยันอีกครั้งเพื่อรับการวินิจฉัยต่อไป
  • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีการที่แม่นยำ นอกจากจะทำให้เห็นว่ามีติ่งเนื้อแล้วยังสามารถตัดติ่งเนื้อออกในเวลาเดียวกันได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ที่มา : รศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์