การคัดกรองมะเร็งของเพศชายในผู้มีประวัติ

การคัดกรองมะเร็งของเพศชายในผู้มีประวัติ

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชาย ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปอด

มะเร็งต่อมลูกหมาก เพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีประวัติการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครั้ว

มะเร็งตับ ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ผู้ที่มีภาวะตับแข็ง

มะเร็งลำไส้ คนทั่วไปตรวจที่อายุ 50 ปื ในกลุ่มเสียง เช่น มีประวัติในครอบครัวเป็นเนื้องอก หรือมะเร็งลำไส้ ควรตรวจก่อนอายุ 50 ปื

มะเร็งปอด

ตรวจในกลุ่มที่เข้าข่ายครบทั้ง 3 ข้อ

  1. มีประวัติสูบบุหรี่จัด ในที่นี้ คือ ค่า pack year โดยการนำจำนวน บุหรี่เป็นของต่อวัน x จำนวนปี ค่าตั้งแต่ 30 ขึ้นไปถือว่าจัด เช่น สูบ 1 ซองเป็นเวลา 30 ปี (pack year-30) หรือ สูบ 2 ซอง เป็นเวลา 15 ปี (pack year-30)
  2. ยังคงสูบอยู่หรือถ้าเลิกแล้ว ยังคงอยู่ในช่วงไม่กิน 15 ปีหลังเลิก อายุช่วง 55-74 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล