กล่องโฟมใส่อาหารกับสารก่อมะเร็ง

กล่องโฟมใส่อาหารกับสารก่อมะเร็ง

หากรับประทนอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกัน 10 ปี มืโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า

สารสไตรีน โมโนเมอร์จากกล่องโฟม

  • มะเร็งเต้านม
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • มะเร็งตับ

ขอขอนคุณผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล : นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ปี 2561