กลุ่มเสี่ยง ช็อกโกแลตซีสต์ ควรเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยง ช็อกโกแลตซีสต์ ควรเฝ้าระวัง
  • มีประจำเดือนบ่อย (ระยะห่างของรอบเดือนที่สั้น คือ น้อยกว่า 28 วัน)
  • ประจำเดือนมีปริมาณมากผิดปกติเป็นประจำ
  • ภาวะมีบุตรยาก
  • ผู้หญิงที่แต่งงานช้า
  • พันธุกรรม (ผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นช็อกโกแลตชีสต์จะมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าคนปกติ 6-10 เท่า)

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากพบความผิดปกติกี่ยวกับประจำเดือน ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษา

ที่มา : ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร