กระดูกพรุน โรคฮิตในผู้สูงวัย

กระดูกพรุน โรคฮิตในผู้สูงวัย

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูก ลดน้อยลงเรื่อย ๆ โครงสร้งของกระดูกอาจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้กระดูกบางและเปราะ เกิดความเสียงกระดูกหักได้ง่าย มัก

  1. พบในวัยผู้สูงอายุพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
  2. ตำแหน่งที่มักจะเกิดภาวะกระดูกพรุนและหักง่ายคือ กระดูกสันหลัง กระดูกข้อมือ กระดูกสะโพก

ปัจจัยที่ทำให้เสียมวลกระดูก

  1. ได้รับสารอาหารโดยเฉพาะ
  2. แคลเซียมไม่เพียงพอ
  3. กรรมพันธุ์
  4. ภาวะหมดประจำเดือน
  5. การสูบบุหรี่
  6. ขาดการออกกำลังกาย
  7. เป็นโรคเรื้อรัง

ผู้ที่เป็นมักมีอาการปวดหลัง หลังค่อม ตัวเตี้ยลง อาจมีอาการปวดบริเวณที่กระดูกยุบตัวลงกระดูกเปราะและหักง่าย จึงต้องระวังการหกล้มในผู้สูงอายุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์