กรน เสียงเตือนของสุขภาพ ที่ควรใส่ใจ

กรน เสียงเตือนของสุขภาพ ที่ควรใส่ใจ

การกรน เกิดจากการสั่นพลิ้วของเนื้อยื่อในช่องคอในส่วนของเพดานอ่อนและลิ้นไก่ ผนังช่องคอหอย หรือเนื้อยื่อที่อยู่ต่ำลงไปจากนี้หย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจผ่านแรงต้านที่แคบไปยังหลอดลมหรือปอดได้ไม่สะดวก จึงเกิดเสียงกรนขึ้น

ประเภทของการกรน

  • การกรนแบบธรรมดา จะมีเสียงกรนอย่างเดียว ไม่มีการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย
  • การกรนแบบที่เป็นอันตราย เป็นการกรนที่มีกาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย

อาการที่พบ ได้แก่

  • นอนกรน มีอาการหยุดหายใจ หรือ หายใจสะดุด สำลักหายใจไม่ออก หรือสูดหายใจเฮือก
  • หลับไม่สนิท กระสับกระส่ายขณะหลับ
  • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
  • ตื่นนอนไม่สดชื่น ปวดศีรษะ หรือ ปากคอแห้งหลังตื่นนอน
  • อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน
  • สมาธิลดลง อ่อนเพลีย
  • สมรรถภาพทางเพศลดลง
  • อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ที่มีอาการนอนกรนแบบที่เป็นอันตราย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาปัญหาการนอน และป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์