ปี 2559 คณะแพทยศาสตร์

ปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งอันดับ 1 ของโลก MD Anderson อย่างเป็นทางการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสถาบันและสถานพยาบาลแห่งแรกของไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเข้าร่วมเป็นสถาบันพันธมิตร (Sister institution) กับ MD Anderson Cancer Center สถาบันการแพทย์ด้านมะเร็งอันดับ 1 ของโลก ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างไม่เป็นทางการกับ MD Anderson Cancer Center มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยคณาจารย์ แพทย์จุฬาฯ หลายท่านได้ไปศึกษาและฝึกอบรมด้านมะเร็งจากสถาบันดังกล่าวเพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกทั้งยังได้ทำวิจัยร่วมกันกับสถาบันฯ และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ของสถาบันฯ เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ซึ่งหลังได้รับการลงนามเซ็นสัญญา สถาบันพันมิตร โดยภายใต้การร่วมมือนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และด้านวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทโครงการ ได้แก่ Teaching & Training (การเรียนการสอนและการฝึกอบรม) , Research (งานวิจัยด้านมะเร็ง) , Prevention (งานด้านการป้องกันโรคมะเร็ง) และ Patient Care (การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง) โดยความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่เป็นความสำเร็จของบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านมะเร็งทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานและรวบรวมข้อมุลต่างๆ เพื่อนำเสนอกับ MD Anderson Cancer Center และส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสถาบันพันธมิตรอย่างเป็นทางการ เพราะประโยชน์ของความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงจำกัดอยู่ที่นี่เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาอื่นๆของไทย ได้เข้าร่วมในการพัฒนาด้านวิชาการและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดีขึ้นในระดับสากลต่อไปอีกด้วย

หลังได้รับการลงนามเซ็นสัญญา สถาบันพันมิตร ภายใต้การร่วมมือนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และด้านวิชาการ

Pin It on Pinterest