ศ.นพ.รังสรรค์ และรางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558” จาก สออ. ประเทศไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558” จาก สออ. ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Awards)

Pin It on Pinterest