ปี 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับรางวัลแบรนด์สุดยอด (โกลด์) ของประเทศไทย

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัลแบรนด์สุดยอด (โกลด์) ของประเทศไทย ในหมวดของ “โรงพยาบาล” จากการสำรวจ Trusted Brand ผลโหวตความเชื่อมั่นจาก
ผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์ ประจำปี 2553 โดยมีคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ มอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร ซึ่งเป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกจากผู้บริโภค โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาผลงานยอดเยี่ยม 6 ข้อ ได้แก่ ความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ,คุณภาพ,คุณค่า,ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ,มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สู่ตลาดเสมอ

 

 

Pin It on Pinterest