ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

 

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ด้าน การเดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหว

 

การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม เพราะเราเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับการหายใจ จนเมื่อถึงคราวที่ร่างกายไม่สามารถขยับได้ดังใจต้องการ  เมื่อนั้นเราถึงจะทราบถึงสัญญาณเตือนแห่งปัญหาใหญ่ที่กำลังจะตามมา

 

ภาระกิจสำคัญของศูนย์ฯ คือการเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการเดินและการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ให้การบริการรักษาพยาบาลด้านการเดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น

  • โรคข้อเสื่อม 
  • โรคพาร์กินสัน
  • ภาวะปวดจากโรคต่างๆ
  •  การบาดเจ็บสมองหรือไขสันหลัง
  • กล้ามเนื้อหดตัวผิดปกติ
  • เด็กสมองพิการ
  • โรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลช่วยเหลือด้านเวชศาสตร์การกีฬา ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬา ฟื้นฟูนักกีฬาที่บาดเจ็บ และสร้างเสริมสมรรถภาพก่อนการแข่งขันอีกด้วย

 

เป้าหมายของการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการพัฒนาระบบการบริการการรักษาแบบครบวงจร และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของศูนย์ฯ คือการเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ซึ่งสามารถวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวได้แบบ 3 มิติ (3D Motion Analysis) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดิน โดยสามารใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และแปลผลการเดินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวน้อยมาก ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงถือเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ และในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์อบรมแพทย์ด้านการเดินและการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ

เป้าหมายของการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการพัฒนาระบบการบริการการรักษาแบบครบวงจร และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว  

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 สำหรับการตรวจวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัว

อาคาร ส.ธ. ชั้น 6 สำหรับการรักษาและฟื้นฟูการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างครบวงจร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์  02 256 4000 ต่อ 70704-4