ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

 

บริการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ขั้นรุนแรง

 

ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและมีอาการรุนแรง ต้องใช้มาตรฐานสากล ปลอดเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อในการรักษา มีการใช้ธนาคารผิวหนัง และผิวหนังเทียม รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการรักษาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และช่วยให้หายเร็วขึ้น

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสำหรับดูแลผู้ป่วยด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพพร้อมให้บริการ ทั้งเภสัชกร นักโภชนาการ จิตแพทย์ และทีมพยาบาล  

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก และศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก กล่าวว่า ศูนย์ฯ นี้เป็นสถาบันอันดับต้นๆ ที่รับการส่งต่อผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกรุนแรงจากโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น เทคโนโลยีขยายผิวหนังแทนการเพาะผิวหนัง เทคโนโลยีการใช้น้ำในการตัดเนื้อตาย และการใช้ผิวหนังสังเคราะห์ เป็นต้น โดยทางทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพจะดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเลือกผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ มีทีมพยาบาลที่คอยดูแล และฝึกญาติสำหรับดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมพัฒนาและนำผิวหนังมนุษย์ที่ได้รับบริจาคมาใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม โดยนำมาจาก “ธนาคารผิวหนัง” ซึ่งก่อตั้งโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสำหรับดูแลผู้ป่วยด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรต่างๆ เพื่อผลิตงานวิจัยที่ช่วยการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาวัสดุทำแผลที่เหมาะสำหรับบาดแผลของคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะ และวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการรักษา โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพัฒนา  Application ในการประเมินบาดแผล ที่พัฒนาโดยคนไทย สำหรับให้หมอดาวน์โหลดไปใช้ประเมินอาการผู้ป่วยซึ่งมีความแม่นยำสูง

ผลิตงานวิจัยที่ช่วยการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาวัสดุทำแผลที่เหมาะสำหรับบาดแผลของคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะ

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวก

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4120


Pin It on Pinterest