ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

 

บริการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ทั้งยังก่อให้เกิดความพิการในระยะยาว อันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากมาย ได้แก่ ความดัน ไขมันสูง เบาหวาน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกัน และรักษาให้หายขาดได้หากรับการรักษาอย่างรวดเร็วและดูแลอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรที่มีความชำนาญ

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือ Stroke Unit ให้บริการแบบสหสาขาวิชา แก่ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดอุดตันในสมอง ทั้งการป้องกันโรค การรักษา และการดูแลต่อเนื่องระยะยาว ไปจนกระทั่งติดตามผู้ป่วยถึงที่บ้าน  โดยทีมให้การรักษาของศูนย์ฯ แห่งนี้ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา ทั้งจิตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และอาสากาชาด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นและฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้ดำเนินการมากว่า 15 ปีแล้ว และยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายที่ 1 ใน 13 เขต โดยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้ได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันในระยะเฉียบพลัน (Stroke Fast Track) ที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน รวดเร็ว ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วยลงได้กว่าครึ่ง

โรงพยาบาลและศูนย์ฯ ได้จัดตั้งและพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ER มากว่า 20 ปี เรียกว่า Stroke Fast Track

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร  กล่าวว่า โรงพยาบาลและศูนย์ฯ ได้จัดตั้งและพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ER มากว่า 20 ปี เรียกว่า Stroke Fast Track ซึ่งจะประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่เข้ามารับการรักษาให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับยาได้อย่างทันท่วงที  ด้วยการเร่งการวินิจฉัยสมองของผู้ป่วย ให้ยาละลายลิ่มเลือด และร่วมมือดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพ พยาบาล และประสาทแพทย์ กระบวนการนี้สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วย และลดความพิการได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศได้นำระบบนี้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเช่นเดียวกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรฯ ยังได้นำเข้าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Stroke Robot ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยถึงเตียง แม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้ประจำอยู่ในโรงพยาบาล ณ เวลานั้น แต่สามารถเห็นอาการของผู้ป่วยได้อย่างเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษากับแพทย์ประจำบ้านและพยาบาล รวมไปถึงเห็นผลตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ต่างๆ ของผู้ป่วยผ่านทาง Stroke Robot ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นทางศูนย์ฯ ยังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที นั่นคือการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์ใส่เข้าไปในหลอดเลือดเพื่อไปยังสมองและดึงลากลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา  ซึ่งเป็นการรักษาที่จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการ ระดับ 5 ดาว จาก ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้านวิชาการกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4655


Pin It on Pinterest