ศูนย์โรคตับ

บริการรักษา ดูแล และให้คำแนะนำ ผู้ป่วยโรคตับอย่างครบวงจร

จากสถิติของประเทศไทยพบว่าในทุก ๆ 10 คนจะมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบ 1 คน โดยกลุ่มโรคที่พบมาก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี แอลกอฮอล์ (โรคตับแข็ง) และไขมันพอกตับ เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ ความน่ากลัวของโรคตับที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือ โรคตับจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น จึงทำให้หลายคนไม่อาจรู้เลยว่าตับของเรานั้นยังปกติอยู่หรือไม่ “เป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับคือ ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ”

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จากเดิมเป็นเพียงศูนย์โรคตับซึ่งเปิดบริการมาร่วม 10 ปี โดยเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับคือ “ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ” เราจึงมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการรักษา เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตับ รวมถึงสามารถตรวจพบและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ผู้คร่ำหวอดกับงานด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับมาร่วม 20 ปี กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ มักเป็นผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายซึ่งมีความซับซ้อนและดูแลยาก จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา ผู้ป่วยและญาติจึงมีส่วนร่วมกับทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เรายังได้พัฒนาด้านการบริการทางการแพทย์เป็นแบบ One-Stop Service บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวทั้งการประสานงาน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการรับยา ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปยังจุดบริการต่าง ๆ ได้

ศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา นอกจากการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับยังมีกิจกรรม “งานเสวนารู้ทันโรคตับ”ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านโรคตับไปยังประชาชน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากแพทย์และผู้ป่วยโรคตับมาบอกเล่าประสบการณ์ตรงและให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง “ชมรมคนรักษ์ตับ” ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตับนับร้อยคนร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ตลอดปี อาทิ “ค่ายคนรักษ์ตับ” ซึ่งเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และสานสัมพันธ์กันจากกิจกรรมเหล่านี้ และเสริมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องจากทีมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยด้วยกันเอง ช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น


สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อาคารวชิรุณหิศ ถนนพระราม 4เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 256 4691

เว็บไซต์ศูนย์โรคตับ

Pin It on Pinterest