ศูนย์โรคตับ

 

บริการรักษา ดูแล และให้คำแนะนำ ผู้ป่วย โรคตับ อย่างครบวงจร

 

จากสถิติของประเทศไทยพบว่า ในทุกๆ 10 คนจะมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบ 1 คน กลุ่มโรคที่พบมาก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี แอลกอฮอล์ (โรคตับแข็ง) และไขมันพอกตับ เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยกลุ่มเสี่ยงคือ วัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุนั่นเอง สิ่งที่น่ากลัวคือ โรคตับไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น เราจึงไม่อาจรู้เลยว่าตับของเรานั้นยังปกติอยู่หรือไม่

 

เป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ คือ  ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงศูนย์โรคตับซึ่งเปิดบริการร่วม 10 ปีแล้ว โดยเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ คือ  “ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ” นั่นก็คือการป้องกันโรคที่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการรักษา ด้วยการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ความเสี่ยงของการเป็นโรคตับ เพื่อให้สามารถตรวจพบและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 

เกี่ยวกับศูนย์

ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ผู้คร่ำหวอดกับงานด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับมาร่วม 20 ปี กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ มักเป็นผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ และโรคที่มีความซับซ้อน ดูแลยาก ทางศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมกับทีมพยาบาล ซึ่งทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาด้านการให้บริการทางการแพทย์ ให้เป็น One-Stop Service บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งการประสานงาน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการรับยา ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาที่ผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปยังจุดบริการต่างๆ

 

ทางศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา

นอกจากการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศฯยังจัดกิจกรรม “งานเสวนารู้ทันโรคตับ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์และผู้ป่วยขึ้นมาบอกเล่าประสบการณ์ตรงและให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง “ชมรมคนรักษ์ตับ” ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตับนับร้อยคนร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ตลอดปี โดยเฉพาะการจัด “ค่ายคนรักษ์ตับ” ค่ายนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสัมพันธ์จากการจัดกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้สอนผู้ป่วยด้วยกันเอง และเสริมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องจากทีมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยด้วยกันเอง ทำให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ
อาคารวชิรุณหิศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4691
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์โรคตับ