ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

 

บริการรักษาผู้ป่วยโรค มะเร็งเต้านม และโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเต้านม อย่างครบวงจร

 

มะเร็งเต้านม เป็นอีกหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากที่สุด ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมแห่งนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็งเต้านม และโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเต้านม สำหรับผู้หญิงอย่างครบวงจร

 

ความเป็นมาของศูนย์

ดีนะหมอ ฉันอยากให้ศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิง

เนื่องจาก รศ.นพ.กฤษณ์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการส่วนพระองค์ จึงกราบบังคมทูลเรื่องที่ตั้งใจไว้ พระองค์ท่านรับสั่งทันทีว่า “ดีนะหมอ ฉันอยากให้ศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงถือกำเนิดขึ้นได้เนื่องด้วยพระราชดำรัส และการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาหลายแหล่ง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งจวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้วที่ศูนย์แห่งนี้ได้เป็น “ที่พึ่งของผู้หญิง

 

มะเร็งเต้านม

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม ประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมให้บริการตรวจวินิจฉัยทุกวัน แผนกรังสีวินิจฉัยด้านเต้านม และห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ โดยมีวิธีการดำเนินงานแบบ “One-Stop Service” เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม มีความซับซ้อนของโรค มักจะได้รับการส่งต่อมาที่ศูนย์ฯ นี้ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะทางต่อไป

ไม่เพียงแต่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม กล่าวว่าศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมทุกสาขา ในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์แห่งนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงอย่างแท้จริง

เพื่อให้ผู้ป่วยทุกระดับได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมพยายามสร้างมาตรฐานสูงสุด โดยเฉพาะแผนกรังสีวินิจฉัยด้านเต้านม ที่ได้นำเครื่องตรวจแมมโมแกรม 3 มิติ เครื่องแรกของโลก เครื่อง MRI สำหรับตรวจเต้านมโดยเฉพาะ เครื่อง CT mammogram ซึ่งเป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยไม่ต้องบีบเต้านม และเครื่อง Infrared Thermography ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเต้านม มาบริการให้กับผู้ป่วย ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงหลายร้อยล้านบาท เพื่อยกระดับชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานเท่าเทียมต่างประเทศ  ทั้งนี้ ศูนย์แห่งนี้ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมกับผู้ป่วยแต่อย่างใด

 


ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม
แผนกผู้ป่วยนอก อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4671, 02 256 4693

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม