ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

 

บริการรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

อาการละเมอกลางดึกอาจเป็นอาการที่หลายคนมองข้าม แต่กลับเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาสู่การเป็น โรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ช้าลง มีอาการสั่น เกร็ง และเดินลำบาก โดยพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันกว่า 70,000 ราย

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรักษาเฉพาะทางให้เข้าถึงคนไทยมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันโรคพาร์กินสันสามารถรักษาได้หลายวิธี และมีการรักษาแบบใช้ยาฉีดต่อเนื่อง ซึ่งการรักษาเหล่านี้มีครบที่ศูนย์ฯ แห่งนี้

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ อายุรกรรมประสาท ศัลยศาสตร์ระบบประสาท จิตเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โดยมุ่งหวังให้การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยการจัดทำ “Education Clinic” เพื่อนำไปสู่การดูแลตนเองที่ถูกต้อง และ “Nurse Clinic” โดยมีพยาบาลเก็บประวัติและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ทำให้ปริมาณการรอคิวตรวจลดลง จากเดิมที่ผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวเข้ารับการรักษานานเป็นปี ปัจจุบันผู้ป่วยและญาติจึงได้รับความรวดเร็วและความสะดวกสบายมากขึ้น

ศูนย์ฯ ยังผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ เทคนิคการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยให้อาการสั่นของผู้ป่วยลดลง ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองเหมือนในอดีต การพัฒนาการตรวจวัดความเคลื่อนไหวของร่างกายตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วยขณะนอนหลับในช่วงกลางคืนได้ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สำหรับนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา นั่นคือเทคโนโลยีรองเท้ากระตุ้นปลายประสาทบริเวณนิ้วเท้า เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข

 


ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
อาคาร ส.ธ. ชั้น 7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 70702-3

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

Pin It on Pinterest