ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

บริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น หัวใจ ไต ตับ และตับอ่อน ให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

“อะไหล่มีชีวิต ภารกิจที่ต้องแข่งขันกับเวลา” นั่นคือ ปฏิบัติการเพื่อนำอวัยวะที่มีคุณภาพมาทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังในเวลาอันจำกัด เช่น หัวใจ สามารถขาดเลือดได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ดังนั้น การทำงานเป็นทีม การเดินทาง อีกทั้งการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็วและมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

ปัจจัยสำคัญจึงเป็นเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงของทีม รวมทั้งการเดินทางและระบบการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็ว เครื่องบินส่วนตัวจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ภารกิจนี้ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทำให้ทีมงานผ่านพ้นข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง สามารถนำอวัยวะมาทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีกหลายราย และรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ในที่สุด

 

“การปลูกถ่ายอวัยวะถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อรักษาคุณภาพของอวัยวะนั้นๆ ให้ดีที่สุด”

 

เกี่ยวกับศูนย์

 

 

 

“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ไต ตับ หัวใจ โดยเฉพาะหัวใจ ปลูกถ่ายเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราความสำเร็จเทียบเท่ากับระดับมาตรฐานสากลในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ”

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นความหวังของทั้งผู้ป่วยและญาติที่รอคอยการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง เกือบ 50 ปี ที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ไม่นับรวมการปลูกถ่ายไขกระดูกและกระจกตาซึ่งเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ

 

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เพราะหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ ซึ่งทีมแพทย์ของศูนย์ฯ ยังคงให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในคลินิกเฉพาะที่แยกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 

อย่างไรก็ตาม การบริจาคอวัยวะในปัจจุบันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากสถิติ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย มีผู้ป่วยที่รอการบริจาคอวัยวะ ทั้งสิ้นจำนวน 6,230 ราย ขณะที่จำนวนผู้บริจาคอวัยวะมีเพียง 185 ราย และมีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วจำนวน 431 ราย ดังนั้นยังคงมีผู้ป่วยที่การทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลวอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยความหวังที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

 

การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย หรือสมัครทาง  www.organdonate.in.th 

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ชั้น 26 โซนซี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 82601-2

เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

Pin It on Pinterest