ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ

 

บริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น หัวใจ ไต ตับ และตับอ่อน ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการการปลูกถ่าย

 

​“อะไหล่มีชีวิต” ภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา  นั่นคือ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อรักษาสภาพที่ดีที่สุดของอวัยวะนั้นๆ เช่น หัวใจ สามารถขาดเลือดได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ดังนั้นการทำงานเป็นทีมและระบบการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็วและพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นความหวังของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง โดยได้ดำเนินการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะมาเป็นเวลาหลายสิบปี มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายของอวัยวะที่ปลูกถ่าย โดยเฉพาะ Solid Organ หรืออวัยวะที่มีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยง ได้แก่  ปลูกถ่ายไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน ไม่นับรวมการปลูกถ่ายไขกระดูกและกระจกตาซึ่งเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ โดยมีการทำงานเป็นทีมสหสาขาด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะ ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ

 

การปลูกถ่ายอวัยวะถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อรักษาสภาพที่ดีที่สุดของอวัยวะนั้นๆ

 

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.นพ.สุภนิติ์  นิวาตวงศ์  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งทางร่างกาย และตรวจสอบความพร้อมของจิตใจ (จิตเวช) อีกทั้งหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยต้องได้รับยาต้านภูมิ เพื่อไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ ซึ่งทีมแพทย์ของศูนย์ ฯ ยังคงให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในคลินิคเฉพาะที่แยกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อป้องการการติดเชื้อ

 

ปัจจัยที่สำคัญจึงเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีม และระบบการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็วและพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องบินส่วนตัวจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ภารกิจนี้ได้ดีที่สุด ทั้งนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอนุทิน ชาญวีระกุล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทำให้สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที

 

ปัจจัยที่สำคัญจึงเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีม และระบบการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็วและพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

 

อย่างไรก็ตามการบริจาคเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยสถิติผู้ป่วยที่รอการบริจาคอวัยวะโดยศูนย์ฯ ในปัจจุบันมีประมาณ 5,000 รายต่อปี ในขณะที่อัตราการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้เสียชีวิตมีเพียง 70 ราย และจากญาติผู้มีชีวิต 30 รายต่อปีเท่านั้น  ดังนั้นการบริจาคจากญาติจึงเป็นทางออกที่เร็วที่สุดและสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการบริจาคอวัยวะ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 82605