ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ

 

บริการดูแล ป้องกัน และรักษา โรคผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร

จากก้าวสำคัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเปิดให้บริการอาคาร ส.ธ. เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ต้นแบบของสังคมไทยในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการครบวงจร จนนำมาสู่การก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมีพันธกิจที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น

ความเป็นมาของศูนย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีพันธกิจที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการแพทย์และวิจัย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการทั้งในด้านการป้องกันและดูแลรักษาอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น การหกล้ม ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ปัญหาด้านการมองเห็นและได้ยิน การเสื่อมถอยของระบบอวัยวะภายใน รวมไปการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ด้วยการบริการจากสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน

“เปิดโอกาสให้ทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และบุคคลวัยอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจและการดูแลที่เป็นมิตรให้เกิดขึ้นในสังคม”


นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีการจัดตั้ง คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและประเมินปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มต้น ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้ได้นานที่สุด อีกทั้งยังสร้างตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงวัย ให้เป็นตำราอ้างอิงของประเทศไทย การจัดประชุมวิชาการด้านผู้สูงวัย รวมไปถึงการร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างระบบอาสาสมัครที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และบุคคลวัยอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจและการดูแลที่เป็นมิตรให้เกิดขึ้นในสังคม


::: ชมวิดีโอเพื่อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ :::


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ

การบริหารและออกกำลังมือ

การกลืนและการป้องกัน

ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ท่าบริหารเพิ่มความสามารถในการทรงตัว

การ์ตูนฉันจะเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข

การ์ตูนการเก็บรักษายา

การ์ตูนกินดีอย่างวัยเก๋า

การ์ตูนนักสังคมสงเคราะห์

การ์ตูนยาหลายขนาน


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
อาคาร ส.ธ.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย