ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

 

บริการรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการ ส่องกล้อง

 

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งลำดับที่ 3 ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า จากการศึกษาทั่วโลกพบว่าการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหามะเร็ง เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีวิธีการตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพบเชื้อมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เพราะการพบติ่งเนื้อจะพบจากการส่องกล้องเท่านั้น ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง และเฝ้าสังเกตอาการแทรกซ้อนเพียง 1-2 ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้ หากไม่พบติ่งเนื้อ ก็ลดความเสี่ยงไปได้ประมาณ 5-10 ปี

วิธีการตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพบเชื้อมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากการส่องกล้องแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีหัตถการพิเศษอย่างอื่นรวมถึงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารฉับพลัน ด้วยการส่องกล้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้ร่วมมือเป็น “สถาบันพันธมิตร” ระหว่างสถาบันมะเร็ง MD Anderson จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดโครงการบริการทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีผลงานทางวิชาการโดยมีบทความและตำราตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากว่า 200 เรื่อง อีกทั้งได้ร่วมผลิตและพัฒนาอุปกรณ์กล้องส่องทางเดินอาหารและอุปกรณ์เสริมในการส่องกล้องร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคทางเดินอาหาร โดยมีแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปี


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4265


Pin It on Pinterest