ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

 

บริการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกและไซนัส โดยเทคโนโลยีการส่องกล้องที่ทันสมัยระดับสากล

 

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าโรคจมูกและไซนัสอักเสบมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5 จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด เนื่องจากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล รวมถึงมีอาการร้ายแรง เช่น เนื้องอกชนิดต่างๆ ในโพรงจมูก

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้การรักษาอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับใช้เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล

กล้องเอนโดสโคปให้ผลการผ่าตัดที่ดีกว่าการผ่าตัดแบบเดิม และยังช่วยลดผลข้างเคียงอีกด้วย

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส กล่าวว่า ศูนย์มีการให้บริการอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การหาสาเหตุโดยการทดสอบภูมิแพ้ จากนั้นจึงทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยให้การรักษาด้วยยา ในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดส่องกล้อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างพร้อมทำหน้าที่ดูแลคนไข้ทันที ซึ่งการรักษาโดยการใช้กล้องเอนโดสโคปให้ผลการผ่าตัดที่ดีกว่าการผ่าตัดแบบเดิม และยังช่วยลดผลข้างเคียงอีกด้วย ตัวอย่างการใช้ส่องกล้องเอนโดสโคปในการผ่าตัด ได้แก่

  •   การผ่าตัดโรคของไซนัส
  •   การผ่าตัดลดขนาดของเทอร์บิเนตเพื่อลดอาการคัดจมูกในผู้ป่วยแพ้อากาศ
  •   การผ่าตัดแก้ไขโรคท่อน้าตาส่วนล่างอุดตัน
  •   การผ่าตัดแก้ไขโรคคอพอกตาโปน
  •   การผ่าตัดลดความดันของเส้นประสาทตา
  •   การผ่าตัดผูกเส้นเลือดในโรคเลือดกำเดาส่วนหลัง
  •   การผ่าตัดซ่อมรอยรั่วระหว่างจมูก-ไซนัสกับฐานสมองส่วนหน้า
  •   การผ่าตัดเนื้องอกของต่อมใต้สมอง

ให้การรักษาอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับใช้เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคจมูกไซนัส และฐานสมองส่วนหน้าที่ซับซ้อนมากระดับ Super-tertiary Care ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเอนโดสโคป ประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการยกระดับการรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจึงได้พัฒนาวิชาการ การศึกษาวิจัย รวมถึงค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโรคจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอนโดสโคป ทำให้ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจในการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสมอมา


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส
อาคาร ภปร ชั้น 10
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตรวจวินิจฉัยและรักษาทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีช่วงเช้า และวันศุกร์ช่วงบ่าย)
โทรศัพท์ 02 256 5231

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

Pin It on Pinterest