ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

 

บริการรักษาผู้ป่วย เบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่น ๆ อย่างครบวงจร

 

“เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ไขมันสูง” โรคที่กล่าวมาเบื้องต้นมีอาการที่ต่างกันอย่างชัดเจน แต่มีสาเหตุการเกิดของโรคอย่างเดียวกัน คือ เกิดจาการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายของเรานั่นเอง

 

ศูนย์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่นๆ อย่างครบวงจร

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยใช้วิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูงในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย และยังมีบทบาทในการกระตุ้นให้ภาคประชาชนรับรู้และหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปพร้อมๆ กับพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยจัดตั้ง “ชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ขึ้นมาโดยมีแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการดูแลตนเอง นอกจากนี้ในอนาคตทางศูนย์ฯ จะมีโครงการเปิด “คลีนิคเท้าโรคเบาหวาน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องเท้าเป็นจำนวนมาก หลายรายจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าทิ้ง ซึ่งในความเป็นจริงสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้

 

 มีการจัดตั้ง “ค่ายเบาหวาน” นอกสถานที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม ไม่เพียงเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังพัฒนาความเชี่ยวชาญให้แก่แพทย์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างทั้งในแวดวงวิชาการและสังคมไทย คือ การรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนขั้นรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ด้วยการผ่าตัดลดกระเพาะ ทำให้ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่า 200 กรัม เหลือน้ำหนักเพียง 90 กิโลกรัม สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “ค่ายเบาหวาน” นอกสถานที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้เรื่องโรคเบาหวานโดยแพทย์ พยาบาล และโภชนากรตลอด 2 วัน 1 คืน ต่อเนื่องทุกปี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากแพทย์สู่ภาคประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอีกด้วย

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 4
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4101


Pin It on Pinterest