ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

 

บริการผ่าตัดรักษาแก้ไข ความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

 

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งการมองเห็น การหายใจ การเคี้ยวอาหาร ด้านสมอง รวมถึงด้านจิตใจเมื่อต้องเผชิญหน้าหรือเข้าสังคมกับผู้อื่น หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในเวลาที่เหมาะสม อาจเสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขความพิการให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต ซึ่งแท้จริงแล้วสามารถรักษาได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มดำเนินงานด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแล้วกว่า 1,000 ราย ซึ่งไม่นับรวมผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่อีกจำนวนมาก ด้วยการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพถึง 13 สาขา ซึ่งเป็นการรวมตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาคอยให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ได้แก่

 • ศัลยแพทย์ตกแต่งฯ
 • รังสีแพทย์
 • ประสาทศัลยแพทย์
 • จิตแพทย์
 • กุมารแพทย์
 • นักจิตวิทยา
 • ทันตแพทย์จัดฟัน
 • นักอรรถบำบัด
 • แพทย์ทางหู คอ จมูก
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • วิสัญญีแพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • จักษุแพทย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดให้มีโครงการพิเศษ ซึ่งก็คือโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการได้จัดให้มีการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยพร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ ได้ออกเดินทางเพื่อไปผ่าตัดรักษาความพิการบนใบหน้า แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ตาม โดยมุ่งเน้นการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดและประณีตที่สุด

นอกจากนี้ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ยังเป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ใหญ่ที่สุดจากสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและฝึกอบรมสำหรับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะอีกด้วย

รายงานประจำปี 2560  

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
อาคาร สก ชั้น 14
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4330

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

Pin It on Pinterest