ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

 

บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยวิธีการรักษาที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ

 

ความผิดปกติของลำไส้ที่พบในปัจจุบันมีทั้งร้ายแรง ได้แก่ ประเภทเนื้องอก มะเร็ง ลำไส้อักเสบ และลำไส้ติดเชื้อต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งละเลยการแสดงอาการของโรค และมองข้ามด้วยเห็นว่าเป็นอาการที่ไม่สำคัญ จนทำให้ลุกลามและเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลัง

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แม้ดำเนินงานในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศฯ มาได้เพียง 4-5 ปี แต่ประสบความสำเร็จในการค้นพบวิธีการรักษาแนวใหม่และได้รับการยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการรักษามาเป็นเวลากว่า 19 ปีแล้ว

จุดเด่นของศูนย์ฯ ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง คือเทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-Stop Service

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า นอกจากความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการทำงานร่วมกับทีมรังสีแพทย์และทีมอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ซึ่งเป็นการทำงานแบบสหสาขาอย่างครบวงจร จุดเด่นของศูนย์ฯ ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง คือเทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-Stop Service ตรวจรักษาความผิดปกติอย่างรวดเร็วด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้าย และเมื่อถึงจุดที่ต้องการรักษาก็สามารถใช้เทคโนโลยีการรักษาผ่านกล้องดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่าตัด และหากจำเป็นต้องผ่าตัด ก็สามารถผ่าตัดด้วยกล้องส่องผ่านแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และเจ็บตัวน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากทีมรังสีแพทย์และทีมอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานแบบสหสาขาอย่างครบวงจร

 

ผลงานที่เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงอย่างมากในระดับนานาชาติให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คือ การผ่าตัดชนิด “LIFT” ในโรคฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano) ซึ่งคิดค้นโดย ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ โรจนสกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจุฬาลงกรณ์ เป็นการผ่าตัดแบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหากล้ามเนื้อหูรูดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหลังจากการเป็นฝี ซึ่งถือเป็นเทคนิคการรักษาใหม่ที่ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการผิดปกติ แต่ยังคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

 

การผ่าตัดชนิด “LIFT” ในโรคฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano) ซึ่งคิดค้นโดย ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ โรจนสกุล เป็นการผ่าตัดแบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหากล้ามเนื้อหูรูดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหลังจากการเป็นฝี 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังไม่หยุดพัฒนา โดยได้มีการส่งแพทย์ไปเข้ารับการอบรมที่ MD Anderson Cancer Center ซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้หน่วยงานมีความก้าวหน้าในการรักษา เป็นการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับแพทย์รุ่นใหม่ในวงกว้าง ผู้ป่วยก็จะสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น  ส่งผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy
อาคาร 14 ชั้น ชั้น 3
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และบริการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ 02 256 4117


Pin It on Pinterest