ศูนย์โรคหัวใจ

 

 บริการรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

 

โรคหัวใจ อันตรายที่สามารถคร่าชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน โดยจากสถิติพบว่าปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ และการรักษาโดยการผ่าตัดถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้นชื่อว่าเป็น “ศูนย์โรคหัวใจ มือวางอันดับต้นๆ ของประเทศ” ที่พร้อมดูแลหัวใจคุณ มีบริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ อาทิ

 • การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
 • การผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนจังหวะหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์ โรคหัวใจ กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้ให้บริการการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ได้แก่

 • สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
 • สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ
 • สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก
 • สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ
 • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

โดยรักษาควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งในการรักษาปัจจุบันมีเทคโนโลยีเครื่องพยุงหัวใจที่สามารถฝังไว้ในร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคหัวใจ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเครื่องพยุงหัวใจที่สามารถฝังไว้ในร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในอดีตศูนย์โรคหัวใจให้บริการเพียงแค่การวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็ก แต่ปัจจุบันได้พัฒนาโดยมีการทำหัตถการมากขึ้น เพื่อลดการผ่าตัดใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและมีบาดแผลน้อย อีกทั้งสามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจได้ตั้งแต่ในครรภ์ ทำให้ทีมแพทย์และผู้ปกครองเด็กสามารถเตรียมพร้อมเพื่อผ่าตัดหัวใจให้กับทารกหลังคลอดได้ในเวลาที่เหมาะสม

ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และกลุ่มผู้ป่วยสูงวัยก็มีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย แต่การผ่าตัดเพื่อทำการรักษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลว่ามีความพร้อมมากเพียงใด โดยศูนย์ โรคหัวใจแห่งนี้ การันตีด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจที่ดีอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ดังนั้นปัญหาโรคเกี่ยวกับหัวใจจึงอาจไม่ใช่ฝันร้ายสำหรับผู้ป่วยและญาติอีกต่อไป

 

 


ศูนย์โรคหัวใจ
อาคารสก ชั้น 17
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4917

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์โรคหัวใจ

Pin It on Pinterest