คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 

ให้บริการ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย นอกเวลาราชการ

 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น

 

พันธกิจ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ปอด) คลินิกโรคหู คอ จมูก เป็นต้น

 

**สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ควรติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

 


สำนักงานคลินิกพิเศษนอกเวลา อาคาร ภปร ชั้น 13
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 5193

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

*ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*


เว็บไซต์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

Pin It on Pinterest