ฝ่ายรังสีวิทยา

 

ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ด้านรังสีรักษาที่ทันสมัย

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มเปิดให้บริการการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน มีการประสานงานการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ด้านรังสีรักษามากมายที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เช่น

  • เครื่องฉายรังสี Linear Accelerator ที่สามารถทำการรักษาฉายรังสีแบบ 3 มิติ และแบบปรับความเข้ม 1,000 องศา
  • เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) ที่สามารถให้การจำลองการฉายรังสีทั้งแบบ 3 และ 4 มิติ
  • เครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรมความเข้มสูง (True Beam) ที่สามารถทำการรักษาฉายรังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบภาพนำวิถีแบบ 3 มิติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรังสี (Image-guided radiotherapy: IGRT)

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านรังสีอีกมากมายสำหรับให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

 

พันธกิจ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีหน้าที่หลัก ดังนี้

  • ให้บริการรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน โดยมีหลักฐานและข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้
  • ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา นักฟิสิกส์การแพทย์และนักรังสีเทคนิค เพื่อเป็นผู้นำในการรักษาโรคมะเร็งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • จัดอบรมและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทางรังสีรักษาและโรคมะเร็งจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุด

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เปิดให้บริการ 3 อาคาร คือ
อาคารเอลิสะเบธ อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช และอาคารอับดุลลาฮิม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4100


เว็บไซต์ฝ่ายรังสีวิทยา

Pin It on Pinterest