อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รวบรวมบริการทางการแพทย์อย่างครบครันและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด เพื่อผู้ป่วยทุกระดับ

 

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกปีที่ 66 อีกทั้งในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 70 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเป็นปีที่ 60 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แห่งนี้ ได้รวมหน่วยบริการต่าง ๆ มาไว้ในจุดเดียว เป็น  One-stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เป็นหมวดหมู่ของอาคารรักษาพยาบาลและหอผู้ป่วยที่มีสภาพเก่า ยากแก่การปรับปรุง และแยกกระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนห้อง ICU และห้องผ่าตัด เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และรวมห้องผ่าตัดมาไว้ในจุดเดียว เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยในการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในทุกระดับชั้น ดังนี้

  • มีการรวบรวมบริการทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยไว้ภายในที่เดียวอย่างครบวงจร (One-Stop Service)
  • มีบริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากถึง 1,200 ห้องในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้
  • มีความพร้อมในเรื่องของความสะอาดและระบบความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
  • มีการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้ง 29 ชั้นอย่างเป็นสัดส่วน
  • มีบริการลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถรับ-ส่ง ผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนโรงพยาบาล “จุดเปลี่ยนแห่งมิตรภาพ การบริการสุขภาพของคนไทยทุกชนชั้น สู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนสัมผัสได้ ด้วยหัวใจกาชาด”

 


ฝ่ายบริการผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000, 02 649 4000


Pin It on Pinterest