ร้าน ฬ.จุฬา

Lor Chula Store


จำหน่ายของที่ระลึกคุณภาพดีเยี่ยม
เพื่อสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

ร้าน ฬ.จุฬา หรือ โครงการร้านจำหน่ายของที่ระลึกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ชั้น M อาคาร ภปร โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในอดีต ร้าน ฬ.จุฬา เริ่มต้นจากการจำหน่ายเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ ฬ และเสื้อสกรีนลายต่าง ๆ ทั้งเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อโปโล เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไปที่ได้แวะเวียนเข้ามาในโรงพยาบาลได้เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึกหรือเพื่อสวมใส่เอง อีกทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ยังได้ร่วมอุดหนุนเพื่อนำไปสวมใส่ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วย

จากวันแรกจนถึงปัจจุบัน ร้าน ฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ผลิตและจำหน่ายเสื้อไปมากกว่า 100 แบบ จำนวนกว่า 300,000 ตัว ไม่เพียงเสื้อเท่านั้น แต่ยังจำหน่ายสินค้านานาชนิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่แวะเวียนเข้ามา ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไป สินค้าที่มีวางจำหน่ายปัจจุบัน ได้แก่ แก้วน้ำ กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ ชุดภาชนะ ตลับแบ่งยา เจลฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงวัตถุมงคลเพื่อการบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ร้าน ฬ.จุฬา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สามารถทำผลกำไรเทียบเคียงกับร้านค้าเอกชนได้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีนโยบายขยายกิจการร้านแห่งใหม่ จากเดิมมีเพียงแห่งเดียว คือ บริเวณชั้นล่างของ อาคาร ภปร โดยร้าน ฬ.จุฬา สาขาที่ 2 ได้จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณบันไดเลื่อน ชั้น M อาคาร ภปร อีกทั้งได้เปิดจุดบริการชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้านอกเวลาราชการ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ โถงชั้นล่าง ของอาคาร ภปร อีกด้วย

เจตจำนงและภาระหน้าที่

ร้าน ฬ.จุฬา มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาเป็นมิตร เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอีกทั้งยังได้ทำบุญไปพร้อม ๆ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักการ Creating Shared Value ดังนี้

 1. โรงพยาบาลมีสินค้าที่ดีออกจำหน่ายสู่สังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจและสร้งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยังนำกำไรจากการจำหน่ายสินค้ามาช่วยเหลือ
  ผู้ป่วยยากไร้ได้อีกด้วย 
 2. ประชาชนได้ชื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูกกว่าท้องตลาดและได้ทำบุญไปด้วย 
 3. ผู้ป่วยยากไร้จะได้รับการช่วยเหลือจากรายได้ที่สมทบเข้ากองทุนฯ 
 4. เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพนักงานของร้าน ฬ.จุฬา ซึ่งเป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว

โครงสร้างและการบริหารงานของร้าน ฬ.จุฬา

ร้าน ฬ.จุฬา บริหารงานโดย ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ในตำแหน่งผู้จัดการร้าน ฬ. จุฬา นับตั้งแต่ที่ได้เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้าน ฬ.จุฬา ที่ดูแลให้บริการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นมิตร

การให้บริการของร้าน ฬ.จุฬา

ร้าน ฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้กับผู้มารับบริการและบุคลากรภายใน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อไป 

ตัวอย่างสินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่

 • เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ ฬ
 • แก้วน้ำ
 • กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ 
 • ชุดภาชนะ 
 • ตลับยา 
 • ที่ตัดยา
 • เจลฆ่าเชื้อโรค 
 • กระเป๋าสะพาย 
 • ผ้าคลุมให้นมบุตร
 • ชุดกรรไกรตัดเล็บ
 • การ์ดอวยพร
 • พวงกุญแจ 
 • กล่องของขวัญ
 • หน้ากากอนามัย
 • ร่ม 
 • หมวก 
 • เนคไท 
 • ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive)
 • สายชาร์จ USB 4 in 1
 • ปลั๊กไฟอเนกประสงค์
 • วัตถุมงคลเพื่อการบูชา
 • ยาดมและพิมเสนน้ำ
 • ที่ยึดมือถือ
 • ผ้าเย็น
 • ไม้บรรทัด
 • สายคล้องคอ, กล่องใส่นามบัตร, ที่ใส่บัตรประจำตัว

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ร้าน ฬ.จุฬา เปิดให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 15.30 น. เปิดบริการทั้ง 2 สาขา ณ อาคาร ภปร ชั้น G และ ชั้น M
เวลา 16.30 – 20.00 น. (เฉพาะจุดบริการชั่วคราว บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร ภปร หน้าธนาคารไทยพาณิชย์)

วันเสาร์ – อาทิตย์ 

เวลา 08.00 – 12.00 น. (เฉพาะจุดบริการชั่วคราว บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร ภปร หน้าธนาคารไทยพาณิชย์)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ร้าน ฬ.จุฬา 
อาคาร ภปร (บริเวณชั้นล่างของอาคาร ภปร และบริเวณบันไดเลื่อน ชั้น M อาคาร ภปร)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5430